Volver

Medalles d'or al Mèrit en les Belles Arts

Fins al 1995 el Ministeri concedia anualment Medalles al Mèrit en les Belles Arts, en les seves modalitats d'Or i de Plata, a les persones o institucions que destacaven en els camps dramàtic, musical, coreogràfic, d'interpretació, etc. Les Medalles d'Argent es deixen de concedir el 1995, i a partir del 1996 únicament es concedeixen Medalles d'Or.

Subir