Ud está aquí:
  1. Introducción

Aviso legal

www.culturaydeporte.gob.es és un domini a internet de la titularitat del Ministeri de Cultura i Esport (CIF S-2800239-B). Plaça del Rey, 1, Madrid 28004. Tel.: 917 017 000

Condicions generals d'ús del portal

El Ministeri de Cultura i Esport us informa que l'accés i l'ús del lloc web www.culturaydeporte.gob.es (d'ara endavant, "el portal") i tots els subdominis i directoris que inclou, així com els serveis o continguts que es puguin obtenir a través seu, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís legal, sense perjudici que l’accés a algun dels serveis o continguts esmentats pugui requerir l’acceptació d’unes Condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís legal no són de la vostra conformitat, preguem que no feu ús del portal, ja que qualsevol ús que en feu o que feu dels serveis i continguts inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Les condicions i termes que es recullen en aquest Avís poden variar, per això us convidem que reviseu aquests termes quan torneu a visitar el portal.

El Ministeri de Cultura i Esport es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del portal, així com de realitzar-hi canvis per tal d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que sempre comproveu la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts recollits al portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades als formularis de contacte, compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts a l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas no se'n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logotips, les marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Ministeri de Cultura i Esport o a entitats col·laboradores, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment, estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics que conté el servidor del Ministeri de Cultura i Esport.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que se'n mantingui la integritat i que se citi expressament el Ministeri de Cultura i Esport com a font de la informació. Per a la resta de continguts, la llicència d'ús es limita a la baixada per part de l'usuari i a l'ús privat, sempre que aquests continguts romanguin íntegres, i queda totalment prohibit fer-ne ús, reproduir-los, distribuir-los, comunicar-los públicament, transformar-los o qualsevol altra activitat similar o anàloga, tret d'autorització expressa del Ministeri de Cultura i Esport.

El Ministeri de Cultura i Esport declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest portal pot estar violant els vostres drets, preguem que us poseu en contacte amb el Ministeri de Cultura i Esport.

2. Privacitat

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament general de protecció de dades, d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Ministeri de Cultura i Esport es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades personals i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El Ministeri de Cultura i Esport ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Per part de la ciutadania, la visita al portal institucional del Ministeri de Cultura i Esport s’efectua de manera anònima. Només s'han de proporcionar les dades personals imprescindibles per poder accedir als serveis del web que disposin de gestió o tràmit específic per a la prestació requerida (per exemple, tràmits en seu electrònica, formularis de contacte…).

Aquestes dades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Ministeri de Cultura i Esport i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació que estableix l'RGPD i la resta de disposicions aplicables. Totes les activitats de tractament estan recollides a l’inventari d’activitats de tractament del Ministeri de Cultura i Esport PDF, segons l’article 31 de la LOPDGDD, i a la informació detallada PDF de cadascuna que es recopila al portal.

Segons estableix l'article 6 de l'RGPD, la legitimació de cada tractament pot estar basada en el compliment d’una obligació legal, d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, l’execució d’un contracte, pel consentiment de les persones o la protecció d’interessos vitals.

El termini de conservació de les dades dependrà del que s’especifiqui per a cada tractament de dades personals. No obstant això, quan correspongui, serà aplicable allò que disposa la normativa d’arxius i documentació.

Les dades obtingudes únicament seran objecte de cessió, si escau, amb previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu la legislació esmentada, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de les quals siguin tractades pel Ministeri poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan sigui procedent, en la forma que preveu l'RGPD davant de la unitat responsable del tractament, a través del formulari de la seu electrònica del Ministeri o mitjançant una sol·licitud dirigida a la SG d’Atenció al Ciutadà, Documentació i Publicacions, plaça del Rey, 1, 28004 Madrid (Espanya). Contacte del Delegat de Protecció de Dades, DPD: dpd@cultura.gob.es e-mail

En cas que el Ministeri de Cultura i Esport no atengui la seva petició, els ciutadans també poden anar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Nueva ventana

3. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que formen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, és la llei espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o l’ús dels seus serveis, el Ministeri de Cultura i Esport i la usuària o l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del seu domicili, sempre que estigui situat en territori espanyol.

4. Enllaços o hiperenllaços

El Ministeri de Cultura i Esport us facilita l’accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del vostre interès. L’objectiu dels enllaços esmentats és únicament proporcionar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al Ministeri, ni fa una revisió dels seus continguts i, per aquest motiu, no es pot fer responsable d'aquests continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que es puguin derivar quan hi accediu o la feu servir. Assumiu sota la vostra exclusiva responsabilitat les conseqüències, els danys o les accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.

Les persones que vulguin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la del Ministeri de Cultura i Esport han de tenir en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Ministeri de Cultura i Esport i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del Ministeri de Cultura i Esport dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Cultura i Esport ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis que s'ofereixen o que es posen a disposició en la pàgina web des de la qual s’estableix l’hiperenllaç.
  • El Ministeri de Cultura i Esport no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no pot contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin al Ministeri de Cultura i Esport, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no pot contenir informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc no pot incloure continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

En qualsevol moment, el Ministeri de Cultura i Esport pot requerir la supressió de l’enllaç al seu domini, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi fet l’enllaç haurà de suprimir-lo de manera immediata, tan aviat com rebi la notificació d’aquesta decisió per part del Ministeri de Cultura i Esport.

5. Frames

El Ministeri de Cultura i Esport prohibeix expressament la realització de "framings" o l'ús per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

6. Estadístiques d'ús

El Ministeri de Cultura i Esport informa de la utilització de l'eina Google Analytics en aquest portal a efectes exclusivament estadístics.

7. Galetes (cookies)

Aquest portal utilitza galetes que emmagatzemen i recuperen informació quan navegueu. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com per exemple reconèixer-vos com a visitant del portal, obtenir informació sobre els vostres hàbits de navegació, o personalitzar la manera en què es mostra el contingut. El Ministeri segueix les indicacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Nueva ventana per a l’ús de les galetes i en cap cas no s’identifica l’usuari del portal.

Quins tipus de galetes s’utilitzen en aquesta pàgina web?

  • D’anàlisi: són aquelles que ens permeten quantificar el nombre de visitants al portal i, així, dur a terme el mesurament i l'anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis. Per fer-ho, s’analitza la vostra navegació a la nostra pàgina web a fi de millorar els serveis que us oferim.
  • De sessió: permeten la navegació a través de la nostra pàgina web mantenint les opcions que trieu, per exemple, l’idioma de navegació. S’esborren quan es tanca el navegador.

El consentiment prestat a l’ús de les galetes té una validesa d’un any, però si voleu canviar les vostres preferències, ho podeu fer des del vostre navegador. En cada aplicació l’operativa és diferent, però la funció d’“Ajuda” del navegador us mostrarà com fer-ho.

Si el vostre navegador no té JavaScript activat, no podreu gestionar les galetes i no disposareu de totes les funcionalitats del portal optimitzades (carrusels, seguiment, etc.).

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar