Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Actualitat de Cinema
  3. Certificat de nacionalitat espanyola

Certificat de nacionalitat espanyola de les pel·lícules

Tindran la nacionalitat espanyola les obres realitzades per una empresa de producció espanyola o europea establerta a Espanya, sempre que compleixin els requisits següents:

  • Que almenys un 75% dels autors i els components dels equips tècnic i artístic de les esmentades obres sigui de nacionalitat espanyola, o nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  • Que es realitzin preferentment en versió original castellà o a qualsevol de les llengües oficials espanyoles.
  • Que el rodatge, llevat d'exigències del guió, postproducció i les feines de laboratori es realitzin en territori d'estats membres de la Unió Europea.

Així mateix, tindran la consideració de pel·lícules espanyoles les que es realitzin en règim de coproducció amb empreses estrangeres i aprovades com a tals.

Per tenir la consideració de pel·lícula espanyola és necessari obtenir el certificat de nacionalitat, que podrà expedir-se d'ofici o a sol·licitud de l'interessat.

Amb caràcter general, la consideració de pel·lícula espanyola s'expedeix junt amb la qualificació de la pel·lícula una vegada finalitzada, ja que aquest és el moment en què l'organisme competent visiona la cinta i comprova que compleix els requisits necessaris per a l'obtenció de nacionalitat espanyola.

Subir