Ud está aquí:
  1. Inicio

Política de privacidad

Est és un domini en internet de la titularitat del Ministeri de Cultura (CIF S-2800239-B). Plaza del Rei 1, Madrid 28004. tel.: 917 017 000.

A través d'aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, excepte l'indicat en la política de cookies que pot revisar a part.

Aquest lloc web, dominis associats i subdominis (d'ara endavant, "el portal") conté enllaços a pàgines web de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes a la del Ministeri. En accedir a tals pàgines web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies des de les opcions que aquells disposin o mitjançant la configuració del seu navegador. El Ministeri també utilitza serveis de tercers per compartir vídeos amb la finalitat d'enriquir i augmentar la visibilitat del portal.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació li informem sobre la política de privadesa general del Ministeri de Cultura, que inclou la d'aquest portal. Pot visitar la secció sobre protecció de dades al portal web per ampliar aquesta informació.

Responsable del tractament

El titular responsable és el Ministeri representat a cada tractament per una Direcció General o unitat de nivell equivalent.

Les dades de caràcter personal que es recullen directament o no de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament de dades personals del Ministeri.

La relació actualitzada de les activitats de tractament de dades personal del ministeri es troba disponible en format de pàgina web Nova finestra( versió descarregable PDF) habitualment conegut per les seves sigles, RAT.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades personals s'indica per a cadascuna de les activitats de tractament que realitza el ministeri i es poden consultar en el RAT Nova finestra( versió descarregable PDF).

Legitimació

El tractament de les seves dades personals pot basar-se en el compliment d'obligacions legals del ministeri, en missions d'interès públic o per exercir poders públics conferits al ministeri. També pot ser necessari per a l'execució de contractes o basar-se en el consentiment informat de la persona interessada.

Pot consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament del ministeri en el RAT Nova finestra( versió descarregable PDF).

Conservació de dades

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. En tot cas, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es recapten i determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Cessió de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte quan ho imposi la normativa i/o sigui necessari per a l'exercici de poders públics, el compliment d'una missió realitzada en interès públic o una obligació legal, com en el cas dels requeriments de Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat i altres Administracions Públiques en l'exercici de les seves competències i segons la normativa aplicable a cada cas.

Pot consultar els destinataris previstos per a cadascuna de les activitats de tractament del ministeri en el RAT Nova finestra ( versió descarregable PDF).

Drets de les persones interessades

Pot vostè exercitar els drets dels articles 15 al 22 del RGPD (accés, rectificació, supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits; i en determinades circumstàncies, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o oposar-se al mateix, en aquest cas únicament es conservaran per a la interposició de possibles accions legals).

Podrà fer-ho en el registre electrònic del ministeri Nova finestra o utilitzant els formularis per a l'exercici dels drets de protecció de dades personals, presencialment, en qualsevol oficina de registre o per correu postal, Plaza del Rei 1, 28004 Madrid.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, DPD

Les persones interessades podran posar-se en contacte amb la figura del DPD per a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara la normativa de protecció de dades a través del correu electrònic dpd@cultura.gob.es

Autoritat de control

També pot reclamar o consultar a l'autoritat de control en matèria de protecció de dades personals: Agència Espanyola de Protecció de Dades Nova finestra.

Informació actualitzada al maig de 2024.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar