Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura
  3. Arxius
  4. Diversitat lingüística
  5. Metodologia de cerca

Metodologia de cerca

Amb l'objectiu de facilitar-ne el treball als qui accedeixen als Arxius Estatals amb un propòsit lingüístic, PARES Nova finestra ha incorporat l'opció de cercar mitjançant la llengua utilitzada en el document. Això es pot fer de dues maneres diferents:

Captura del formulario de búsqueda de PARES.
  • La cerca avançada Nova finestra inclou un apartat denominat “Filtrar per llengua i escriptura”. Prement en l'opció “Llengua” es desplega un llistat, que permet delimitar la cerca a aquelles unitats documentals on s'hagi especificat que s'han escrit en l'idioma seleccionat.
Captura del facetado de los resultados de una búsqueda en PARES.
  • Els resultats de les cerques en PARES incorporen una columna en el marge dret titulada “Filtrar per”, que permet filtrar aquells que compleixin certs criteris. Entre d'altres, es pot introduir un filtre de llengua per a restringir els resultats a aquells on s'especifiqui que s'han escrit en l'idioma seleccionat.

L'apartat destinat a consignar la llengua dels documents en les descripcions arxivístiques en PARES s'està emplenant des de fa poc temps. Els resultats de les cerques amb aquest criteri, per tant, recuperen aquelles unitats documentals on consta l'idioma, les quals aniran incrementant-se conforme avancin els projectes de descripció.

Subir