Columna derecha
Ud está aquí:
  1. Inici
  2. Cultura

Cultura

Àrees

Arxius

Serveis i promoció de les activitats dels arxius de titularitat estatal; accés al Portal d’Arxius Espanyols (PARES) i a tots els portals dels arxius estatals.

Arts Escèniques i Música

Promoció, foment i difusió del teatre, la dansa, la música i el circ; recursos i línies de gestió de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música i accés als centres que depenen d’aquest Institut.

Biblioteques

Programes per al foment i la millora de les biblioteques, informació sobre serveis bibliotecaris i promoció de la cooperació bibliotecària.

Cinema i Audiovisuals

Promoció, foment i difusió de les arts audiovisuals; recursos i línies de gestió de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals i accés als serveis i a la programació de la Filmoteca Espanyola.

Cooperació

Difusió i promoció dels diversos patrimonis culturals d’Espanya en els àmbits internacional i autonòmic, foment de l’accés a la cultura i dinamització dels processos de creació cultural.

Fundacions

Tràmits i serveis del Protectorat de Fundacions de competència estatal, dependent d’aquest Ministeri.

Indústries Culturals

Promoció de les indústries culturals i dels programes d’acció i promoció cultural i de foment del mecenatge cultural.

Infraestructures i Equipaments

Obres i projectes de la Gerència d’Infraestructures i Equipaments de Cultura, responsable de la gestió del patrimoni immobiliari del Ministeri.

Llibre

Promoció i difusió nacional i internacional de les lletres espanyoles, foment de la lectura i suport a la indústria editorial i al llibre en general.

Museus

Serveis proporcionats pels museus de titularitat estatal, promoció de les seves exposicions i activitats i accés a tots els portals.

Patrimoni Cultural

Activitats, programes i mitjans per preservar, potenciar i donar a conèixer el patrimoni històric i cultural espanyol; accés als portals de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya i de Plans Nacionals.

Promoció de l'Art

Promoció de la creació artística i de les exposicions i altres activitats de difusió de les belles arts.

Propietat intel·lectual

Actuacions per a la defensa i la protecció dels drets de propietat intel·lectual i accés a la informació i als serveis del Registre de la Propietat Intel·lectual.

Tauromàquia

Informació sobre tauromàquia i accés als registres taurins.

Subir