Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Serveis
  3. Autoritzacions d'ús d'espais

Autoritzacions d'ús d'espais

En aplicació del que s'estableix en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar l'ús d'aquests i altres possibles espais del centre per a desenvolupar algun tipus d'activitat (celebració d'esdeveniments, enregistrament d'audiovisuals, etc.).Salto de línea A l'hora de sol·licitar el corresponent permís, cal tenir en compte diversos elements a considerar:

Pot realitzar la seva sol·licitud en: CULTURA - Ministerio de Cultura (sede.gob.es) Nueva ventana

Si no fos possible presentar la sol·licitud en suport electrònic, si us plau, contacti amb l'arxiu i sol·liciti el formulari corresponent a fi de que pugui presentar la sol·licitud signada en paper en les oficines públiques de registre de qualsevol Administració Pública Nueva ventana, en les oficines de Correus, o en les representacions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger, en aplicació de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Subir