Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Serveis
  3. Servei de reprografia

Servei de reprografia de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

L'arxiu ofereix -amb els límits, les tarifes i les formes de pagament establerts per la legislació i normativa vigent- la reproducció dels seus fons documentals, en suport microfilm, fotogràfic i còpia en paper.

Les reproduccions destinades a la investigació o l'exercici dels deures i drets dels ciutadans s'han de sol·licitar presencilament a la Sala de Lectura de l'arxiu o per correu i la seva realització roman supeditada a l'estat de conservació dels documents.

Les sol·licituds de reproducció amb d'altres finalitats comporta l'acceptació de les condicions del Ministerio de Cultura i, si escau, la firma del corresponent conveni segons l'article 5 de l'Ordre de 25 d'abril de 2011 mitjançant la qual es fixen els preus públics de determinats serveis prestats pels òrgans centrals del Ministerio de Cultura (BOE de 29 d'abril de 2011).

La reproducció de sèries documentals completes requerirà una autorització expressa de la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts.

Així mateix l'Arxiu realitza d'altres serveis com a expedició de certificacions de documents i altres diligències segons taxes vigents.

Continguts relacionats:

Orde ministerial de preus públics BOE

Subir