Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Recursos
  3. Bases de dades

Recursos

Logo PARES

Portal d'Arxius Espanyols (PARES)

Base de dades que recull les descripcions i imatges de documents conservats als arxius, així com la informació actualitzada dels continguts disponibles.

Logo Censo-Guía

Cens Guia d'Arxius d'Espanya i Iberoamèrica

Guia electrònica dels arxius, fons i col·leccions públics i privats d'Espanya i Iberoamèrica.

Xarxa de Biblioteques dels Arxius Estatals

Catàleg que recull tots els fons bibliogràfics de les Biblioteques dels Arxius Estatals i del Centre d'Informació Documental d'Arxius (CIDA), incloses les referències d'articles de revistes i de publicacions miscel·lànies.

Guia de Fonts Documentals

Guia de Fonts Documentals

Bases de dades temàtiques de documents procedents d'arxius públics i privats d'Espanya i d'altres països europeus i iberoamericans.

Logo de Legislación Histórica de España

Legislació Històrica d'Espanya

Base de dades que permet l'accés a la legislació i normativa històrica des de l'edat mitjana fins a l'actualitat.

Subir