Volver

Presentació

Els Congressos d'Història de la Corona d'Aragó van començar en 1908, amb motiu de la commemoració del VII Centenari del naixement del rei Jaume I (1208-1276). Fins avui, s'han celebrat vint congressos en diferents ciutats de l'antiga Corona d'Aragó. Per a fer-se una idea de la seva important contribució als estudis històrics en totes les seves facetes, basta assenyalar que les seves actes comprenen 68 volums, amb més de 35.000 pàgines. En elles es contenen 1.803 ponències i comunicacions, redactades per un miler llarg d'autors.

Un caràcter distintiu d'aquests Congressos és la cooficialitat de les llengües utilitzades en els territoris de la Corona d'Aragó (espanyol, català, italià i francès), que s'ha mantingut fins avui. Un altre tret definitori és que els Congressos sempre han comptat amb historiadors de prestigi per al desenvolupament de les seves ponències i comunicacions, però al mateix temps han estat també oberts als treballs de joves investigadors.

Els Congressos d'Història de la Corona d'Aragó i la seva Comissió Permanent es regulen per unes Normes que van ser aprovades en el VIII Congrés, a València, en 1967, modificades parcialment en el IX, a Nàpols, en 1973, i en el XV, a Jaca, en 1993.

Subir