Volver

Autors/es

En el document adjunt es troba el llistat dels autors i autores, ponents i comunicants, dels divuit primers Congressos, ordenat de manera alfabètica i amb referència a les seves col·laboracions en els diferents volums.

Llistat d'autors/es PDF

Subir