Presentació

Cartel

L’exposició Tebeos de Postguerra mostra, a través de la col•lecció de Luis Conde Martín, especialista en el món del còmic, nombrosos exemplars de tebeos que ens apropen tant a la dura realitat de la postguerra com a un món infantil desbordant de fantasia. És una oportunitat per a l’aficionat de comparar la multitud d’editorials, gèneres, formats, dibuixants, etc., que integraven el món del tebeo de l’època.

La mostra presenta un recorregut emocional i intel•lectual per vint anys de publicacions infantils, juvenils i d’adults, que van exercir una influència innegable en la població espanyola d’aquells anys. Salto de línea Els tebeos són un aspecte especialitzat de la premsa d’entreteniment, als que el sistema educatiu va assignar la triple funció d’informar, educar i entretenir. Per això, des del principi es va aplicar la idea “d’instruir delectant” com a desideràtum imprescindible. Com és obvi, aquest tipus de premsa va sorgir amb la pretensió d’apartar als lectors de la situació político-social del moment, atraient la seva atenció sobre pàgines molt il•lustrades, i desprès coloristes, però amb escassos textos.

Amb aquesta exposició l’Arxiu de la Corona d’Aragó vol obrir la seva programació d’activitats a un públic juvenil que reforci el seu compromís amb el Segell de Patrimoni Europeu, a més a més, d’estrènyer la col•laboració amb altres Arxius Estatals, a través de l’exhibició de fons amb una temàtica contemporània.

Subir