Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Activitats
  3. Activitats realitzades
  4. El Perfum de l'Amistat

El Perfum de l'Amistat

El Perfum de l'Amistat. Correspondència diplomàtica àrab en arxius espanyols (segles XIII-XVII)

Una exposició que permet comprovar que el multiculturalisme i el multilateralisme en política exterior vénen d'antic. Les Cartes Àrabs de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i els documents de l'Arxiu General de Simancas demostren que, més enllà de l'enfrontament estratègic, les relacions de la Corona, primer aragonesa, després hispànica, amb els poders governants a les regions del Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient mai no van deixar de guiar-se per la cortesia diplomàtica que es reflecteix en l'interès i el respecte per l'altre, la tolerància religiosa i la fe en la solució dialogada dels conflictes.

S'incardina, a més, al semestre de Presidència Europea que ostenta Espanya en el sentit que les relacions euromediterrànies constitueixen un dels eixos proclamats de la mateixa, així com al de la designació de Barcelona com a seu de la Secretaria Permanent de la Unió per la Mediterrània.

I presenta un catàleg complet amb col·laboracions de destacats especialistes en la matèria, procedents dels àmbits arxivístic, investigador i universitari, constitueix l'aportació erudita a un esdeveniment que pretén ser una síntesi de les relacions entre Espanya i el món àrab des de l'Edat Mitjana els nostres dies.

Del 15 de febrer al 31 d'agost del 2010

Catàleg disponible Nueva ventana

Subir