Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Activitats
  3. Activitats realitzades
  4. Els Moriscs. Espanyols trasterrats

Els Moriscs. Espanyols trasterrats

Hi ha un gran nombre de referències documentals relatives a l'expulsió dels moriscs. Aquestes abasten un arc cronològic que comença a finals del segle XVI fins al darrer terç del segle XVII. En aquests documents es desenvolupen des dels informes sobre la conveniència de desarmar les comunitats morisques abans de l'expulsió fins als papers referents a la repoblació dels llocs abandonats i l'ocupació dels béns vacants per l'expulsió. També comprèn les consultes i els memorials sobre la transmissió i els drets dels béns mobles i immobles i totes les altres propietats d'aquella població, alhora que es reuneixen documents que assenyalen tant les pèrdues i compensacions, com l'exempció de censals, juntament a qüestions relatives a les juntes reunides per resoldre la situació de les cases i llocs pertanyents als moriscs, sumaris sobre la forma de repoblar de les terres de propietat reial i qualsevol circumstància relacionada amb aquell fet històric que afectés els territoris de la Corona d'Aragó.

El repertori de fonts documentals que hem compilat fa referència a diversos aspectes del conegut com a “problema morisc”. Inclou els antecedents, els anys immediatament anteriors a l'expulsió, les polítiques desenvolupades –anys abans– amb la població morisca, les vicissituds en què es va produir l'expulsió i les conseqüències socials i econòmiques derivades de l'emigració forçosa. En aquests documents calen els dies anteriors a l'expulsió i s'hi troben reflectits els detalls de com es va portar a la pràctica l'expulsió i el problema de la repoblació de les terres abandonades a cada territori.

Del 16 de maig al 31 d'agost del 2011

Catàleg disponible Nueva ventanaSalto de línea

Subir