Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Activitats
  3. Activitats realitzades
  4. Jaume I d'Aragó (1208-1276)

Jaume I d'Aragó (1208-1276)

El 2 de febrer es commemora el vuitè centenari del naixement del rei Jaume I d'Aragó. Per això ha estat la data escollida per inaugurar l'exposició d'alguns dels documents importantíssims que del seu regnat es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

No cal subratllar la rellevància de la figura d‟aquest monarca com un dels creadors de l‟antiga Corona d‟Aragó i per extensió dels orígens d‟Espanya. Va ampliar de manera extraordinària les fronteres dels seus dominis hispànics incorporant-hi els regnes musulmans de Mallorca i València. La seva dimensió europea és també digna de ser destacada, per la diversitat i l'amplitud de les relacions internacionals que va establir amb tots els monarques occidentals, que insereixen per primera vegada els territoris hispànics en el conjunt de les relacions polítiques del continent. Les conquestes van posar les bases de la futura expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània. Des d'un punt de vista cultural, a més, la cort d'aquest monarca va tenir una influència transcendental per a la recepció i la difusió del dret comú per tot Europa, així com en la transmissió de la cultura cristiana medieval.

Entre els documents exposats figuren alguns de gran transcendència històrica, com el tractat d'Almizra entre Aragó i Castella (1244) pel qual fixaven els límits de la seva respectiva expansió per l'Espanya musulmana, o el tractat de Corbeil, signat amb el rei de França ( 1258), pel qual aquest renunciava als seus drets històrics sobre l'antiga Marca Hispànica. Es poden destacar també els successius testaments del monarca, els contractes matrimonials dels fills i els documents relatius a les conquestes de Mallorca i València. Algunes peces tenen un valor artístic afegit, com ara el cartell de la confraria de Santa Maria de Tàrrega, amb una notable miniatura central.

De l'1 de febrer del 2008 al 26 de juliol del 2009

Catàleg disponible Nueva ventana

Subir