Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Activitats
  3. Documents per a la història d'Europa
  4. Componiment de Sardenya (1358)

Componiment de Sardenya (1358)

Componiment de Sardenya. Títol

L’administració aragonesa en Sardenya

L’anomenat llibre del Componiment de Sardenya és un elenc de les viles, llocs i castells de Sardenya de domini del rei d’Aragó, amb indicació de les rendes i drets que li corresponien de cadascú d’ells. Es relacionen també els oficials reials i el seu salari així com les obligacions militars dels detentors de les terres.

Fou redactat l’any 1358 sota la supervisió de Ramon de Vilanova per orde del rei Pere el Cerimoniós. Responia a la petició formulada pel parlament sard celebrat el 1355 per a actualitzar les rendes assignades a cada lloc segons els anteriors componiments realitzats durant la dominació pisana de l’illa. S’emmarca en els intents de Pere el Cerimoniós per a consolidar la administració reial en Sardenya, trenta anys després de l’inici de la conquesta de l’illa i rere la rebel·lió de Marià d’Arborea.

Salto de línea Sardenya a mitjans del segle XIV

El Componiment de Sardenya, per tant, ofereix un quadre complet de la situació fiscal de l’illa en un moment determinat de la seva història de gran interès. Ha propiciat un gran número d’estudis sobre la conquesta del regne de Sardenya i les seves conseqüències gràcies al detallat elenc dels feus i les viles i castells, així com sobre d’altres moltes qüestions d’història econòmica i social.

Componiment de Sardenya. Castell de Càller

El llibre del Componiment de Sardenya en el ACA

El llibre està redactat en català i es compost de 175 fulls de paper de tamany foli. El seu títol original complet és Componiment de totes les villes e lochs e castells quel senyor rey posseex en la isla de Serdenya. Està organitzat seguint la tradicional divisió de l’illa en curadories i realitza un elenc detallat de tots els llocs i castells de cadascuna d’elles. Les mencions dels castells estan il·lustrades amb dibuixos al·lusius realitzats en tinta. Destaca sobre tot el castell de Càller (Cagliari), a plana sencera (fol. 3r), de gran exactitud i fidelitat. Estan representats també, tot i que a menor mida i, de vegades, de manera més esquemàtica, els castells de Sant Miquel o Malvahi (fol. 13v), Argulles (fol. 48v), Gioiosa Guardia (fol. 72v i 73r), Salvaterra (fol. 77r), Quirra (fol. 87r), Galtellì, Fava i Padria (fol. 100r), Sàsser (fol. 127v), Osilo (fol. 136r) i Bonvehí (fol. 147r).

Fou editat per Pròsper de Bofarull l’any 1856 en el volum XI de la seva Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, sota el títol de Compartiment de Sardenya i plegat amb els Repartiments de Mallorca i València, amb els que, però, difereix per la seva naturalesa i contingut.Salto de línea

Transcripció parcial PDF

Bibliografia PDF

Enllaç a PARES Link externo

Enllaç a la CODOIN Link externo

Subir