Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Activitats
  3. Documents per a la història d'Europa
  4. El Tractat d'Anagni (1295)

El Tractat d'Anagni (1295)

Compromiso matrimonial de Jaime II y Blanca de Anjou Pulse para ampliar

Anagni i la configuració d'aliances europees

El tractat d'Anagni va ser una pau signada en aquesta ciutat italiana pel papa Bonifaci VIII i els reis Jaume II d'Aragó, Felip IV de França i Carles II de Nàpols, per a posar fi al conflicte internacional provocat per la conquesta aragonesa del regne de Sicília en 1282 per part del pare de Jaume, Pere el Gran.

A dir dels estudiosos, va significar un canvi en la política d'aliances de la Corona d'Aragó que, encara que no va ser l'últim, sí que va afavorir una fita en el desenvolupament medieval d'aquesta corona: la seva expansió territorial i econòmica pel Mediterrani.

La política exterior aragonesa havia significat l'enfrontament directe amb el papat i el regne de França, va suposar per a la Corona d'Aragó l'excomunió del seu rei, l'entredit dels seus regnes, l'esclat de l'anomenada Croada Aragonesa decretada pel papa Martí V i, conseqüentment, el perill per a la pròpia monarquia i les pèrdues econòmiques i en vides. Fins al canvi de rumb de Jaume II.

Acta de la ratificación del tratado por Jaime de Aragón y Carlos de Nápoles Pulse para ampliar

Anagni va suposar diverses fites polítiques. La reconciliació entre les famílies aragonesa i angevina, llavors reis de Nàpols. Amb el papat, en abandonar Jaume II la facció antipontifícia abraçada pel seu pare, i ser aixecada l'excomunió i l'interdicte que pesaven sobre ell. Amb el seu oncle, el rei Jaume II de Mallorca, encara que el seu regne quedés sota tutela d'Aragó. I la cessió a Jaume d'Aragó de les illes de Còrsega i Sardenya, el trampolí que necessitava per a l'expansió marítima.

Els documents sobre Anagni en l’ACA

Es conserven tant els documents preparatoris, com les instruccions del rei als seus ambaixadors per al tractat, i els documents pontificis rebuts a Aragó. I, a més, un document excepcional per a conèixer el desenvolupament quotidià de l'ambaixada, els comptes del seu administrador.

Els documents sobre legacions internacionals es troben en les sèries Sigilli Secreti et Secretorum i Legationum dels registres de la Cancelleria de Jaume II. A més, ha de consultar-se també el registre de la sèrie Vària titulat Revocationum Siciliae, sobre les ordres immediatament derivades de l'abandó de Sicília. També hi ha notícies del tractat entre els pergamins del temps de Jaume II, com els dos que il·lustren aquest text: l'acta notarial del compromís matrimonial entre Jaume II i Blanca d'Anjou (ACA,CANCILLERÍA,Pergaminos,Jaime II,Serie general,512), o la de la trobada entre Jaume d'Aragó i Carles de Nàpols prop de La Jonquera per a ratificar personalment el tractat (ACA,CANCILLERÍA,Pergaminos,Jaime II,Serie general,569). El compte de Jaume Bos, del viatge de la legació fins a Itàlia, es conserva en el fons del Reial Patrimoni.

Tant els registres com els comptes del viatge estan disponibles digitalment en el portal PARES.

Bibliografia PDF

Subir